วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วม kick off กิจกรรมรณรงค์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)

           วันอังคาร  ที่ 22 กุมภาพันธ์  2565 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางณัฐกฤตา  นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย นายสิทธิศักดิ์ กาหลง พนักงานบริการ  เข้าร่วม kick off   กิจกรรมรณรงค์   เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ บริเวณทางข้าม(ทางม้าลาย) ณ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา โดยทำกิจกรรมทาสีและนำประชาชนเดินข้ามทางม้าลาย โดยมีว่าที่ร้อยโท   บำรุง   คำใวนายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เกิดการสร้างกระแสการรับรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน และผู้เดินข้ามถนนในอำเภอเชียงม่วน…

กดดูรูปเพิ่มเติม