วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

22 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมประชุม  “ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส”…

       วันอังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และนายวุฒิชัย เบิกบาน ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการกศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 โดยมี  นายวัลลพสงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานประชุม ซึ่งมีผู้เข้ารับการประชุมจาก 23 จังหวัดนำร่อง ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ ชั้น 6 สำนักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร…