วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

22 กันยายน 2564 รับมอบเกียรติบัตร รางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ปีที่ 2

     วันพุธ ที่ 22 กันยายน เวลา 13.30 น. นางสาวเยาวลักษณ์ ฉันทอมรเลิศกุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดพะเยา   พร้อมคณะ    เดินทางมามอบเกียรติบัตร  รางวัล  “สถานศึกษาปลอดภัย”  ดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ปีที่  2  ให้กับ กศน.อำเภอเชียงม่วน โดยมีนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ซึ่ง กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ส่งข้อมูลเพื่อขอรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย มาตั้งแต่ปี   พ.ศ. 2561  จนถึงปีปัจจุบัน    โดยทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัดพะเยา ยังได้ขอความร่วมมือจาก กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมโครงการ    และรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรนักศึกษา และประชาชนที่มารับบริการ นอกจากนี้  ยังเป็นหน่วยงานที่เผยแพร่องค์ ความรู้ด้านต่างๆ  ให้กับนักศึกษา และประชาชนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องต่อไป