วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

22 กรกฎาคม 2564 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ จำนวน 40 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู ร่วมเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  รูปแบบชั้นเรียน  วิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ  จำนวน  40  ชั่วโมง  โดยมีนายสุนทร  ช้างสาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร  ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2564 ณ กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านทุ่งมอก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา   มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  15 คน  โดยมีนายพิภพ  ทรายคำ และนายอุดร  คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…