วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 เม.ย.2565 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

     วันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา  09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในสังกัด ปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ครั้งที่  1  (ตุลาคม 2564 – มีนาคม  2565)  ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่  10  ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีผู้เข้ารับประเมิน จำนวน 11 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครู จำนวน 2 คน พนักงานราชการครูอาสาสมัคร  กศน.  จำนวน  1  คน   ครู  กศน.ตำบล   จำนวน   4   คน   พนักงานจ้างเหมา  ครูผู้สอนคนพิการ 1 คน เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  1  คน  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1  คน   และพนักงานบริการ  จำนวน  1  คน    โดยมี  นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมเป็นกรรมการประเมินในครั้งนี้…