วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 เม.ย.2565 กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาการ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณ ทางข้าม (ทางม้าลาย)”

     วันพฤหัสบดี   ที่  21  เมษายน  2565   เวลา   09.00 น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์   กาหลง  พนักงานบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา  “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม  (ทางม้าลาย)”       โดยมี    ที่ร้อยโทบำรุง    คำไว   นายอำเภอเชียงม่วน / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบริเวณจุดตรวจ จุดสกัดและทางข้ามให้มีความปลอดภัย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล  สถานที่ๆ  มีการจราจรพลุกพล่าน  หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม  ทางแยกทางข้ามหรือทางม้าลาย     โดยมี   หัวหน้าส่วนราชการ   เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน   สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน   หมวดทางหลวงเชียงม่วน    นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน  เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงม่วน และชมรมกำนัน   ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเชียงม่วน   เข้าร่วมกิจกรรม…

        การดำเนินกิจกรรมมีการทำความสะอาดทางข้ามหรือทางม้าลาย กวาดเศษ หิน ดิน ทราย ข้างถนน และตัดแต่งกิ่งไม้สองข้างทาง โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน  ณ บริเวณด่านตรวจบ้านปงสนุก หมู่ที่ 2 ต.เชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…