วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

21 ม๊ง๕ง2565 กิจกรรม  “จิตอาสาพัฒนาการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)”

 วันจันทร์  ที่ 21  มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)” ณ บริเวณสี่แยกบ้านมาง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม(ทางม้าลาย)”  เพื่อปรับปรุงบริเวณทางข้ามให้มีความปลอดภัย และรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล  สถานที่ๆ มีการจราจรพลุกพล่าน หรือมีสิ่งกีดขวาง ทางร่วม ทางแยก ทางข้ามหรือทางม้าลาย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ชมรมกำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน   เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินกิจกรรมมีการทำความสะอาดทางข้ามหรือทางม้าลาย  กวาดเศษ  หิน ดิน ทราย ข้างถนน โดยมีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน…