วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 มี.ค.2565 ร่วมทำบุญฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายถนอม แสงศรีจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลสระ…

 วันจันทร์  ที่ 21  มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยตัวแทนครูในสังกัดร่วมทำบุญฟังสวดพระอภิธรรมศพ ของนายถนอม  แสงศรีจันทร์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6 ตำบลสระ โดยมีว่าที่ร้อยโท  บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานต่าง ๆ  อำเภอเชียงม่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมทำบุญในครั้งนี้ ณ บ้านของนายถนอม แสงศรีจันทร์ผู้ใหญบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…