วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 มกราคม 2565 ร่วมทำบุญเปิดอาคาร รร.ชมว. และประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบ นิเทศออนไลน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา