วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

21 ธัวาคม 2564 โครงการ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน…

        วันอังคาร ที่ 21 ธันวาคม  2564 เวลา เวลา 09.00 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน  จัดโครงการ การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายวีระเดช   กันชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมางเป็นประธานเปิดโครงการฯ มีนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  โรงเรียนบ้านสระ และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง  กศน.อำเภอปง  เทศบาลตำบลเชียงม่วน  และศูนย์รับแจ้งเหตุกู้ชีพกู้ภัยเชียงม่วน  มีนายพิภพ  ทรายคำ  ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…