วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ  “การคัดเลือก แบบทดสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564”…

           วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง  ครู  พร้อมด้วย นางสาวรัตน์ชณี สาใจ  ตำแหน่ง ครู  กศน.ตำบลสระ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ   การคัดเลือก แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2564  ในระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยาอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา…