วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมคณะทำงาน  “การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น จังหวัดพัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2565

           วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางนงนภัส สมภาร ตำแหน่ง ครู  กศน.ตำบลเชียงม่วน พร้อมด้วยนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน.   เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดไทยสุภาพ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอำเภอเชียงม่วน ได้ส่งนายเชวง สันป่าแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน เป็นตัวแทนของอำเภอเชียงม่วนเข้ารับการประเมิน โดยมีนายฉลอง  โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้…