วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564

ประชุมเตรียมพร้อม เปิดการฝึกอบรม วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น แบบชั้นเรียน วิชา การแปรรูปผลิตภันฑ์จากผ้าทอไทลื้อ