วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การเคลือบสีรถยนต์ จำนวน 20 ชม.