วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ พิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ. 2563