วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

20 เม.ย.2565 ออกหน่วยบริการอำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”…

     วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565  เวลา  08.00 น.นางสมหญิง    แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง ครู   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัดร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ภายใต้กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่    “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”   อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  ณ  โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้  หมู่ที่  7  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา    โดยมี  ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ มีหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ของอำเภอเชียงม่วน ร่วมออกหน่วยบริการในครั้งนี้

  ในส่วน กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้นำกิจกรรม ห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วนเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการหนังสือผ่านคิวอาร์โค้ดของห้องสมุดประชาชนในรูปแบบออนไลน์ พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้….