วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

20 เมษายน 2564 ประชุมแจ้งผลการประเมินพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

 วันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุมแจ้งผลการประเมินพนักงานราชการ  ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1 (1  ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม  2564)     พร้อมให้กำลังใจและให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน  2564) เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องกศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…