วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

20 มิ.ย. 2564 กิจกรรมเวทีถอดบทเรียนผู้นำชุมชน จิตอาสา ดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล และครูอาสาสมัครฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนผู้นำชุมชนจิตอาสาดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  ของนายปั่น  มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ  ซึ่ง กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้คัดเลือกเป็นตัวแทนในการเข้ารับการประเมินเป็นผู้นำชุมชนจิตอาสา ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2564  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…