วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

20 ธันวาคม 2565 ประชุมการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการ ปักหมุด ค้นหาคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของ กศน. จังหวัดพะเยา…

        วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย เข้าร่วมประชุมการชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการปักหมุด ค้นหาคนพิการ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาของ กศน. จังหวัดพะเยา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์  Microsoft Teams ส่งสัญญาณจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา โดยมีนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมและมีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ เพื่อการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง ณ พื้นที่ตั้งของผู้เข้าร่วมประชุม…