วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

20 ธันวาคม 2564 การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน  วิชา ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 35 ชั่วโมง…

        วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก จำนวน 35  ชั่วโมง และให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร  และครูที่ดำเนินกิจกรรมโดยจัดอบรมในระหว่างวันที่  20 – 26   ธันวาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนางปภังกร  จำรัส เป็นวิทยากร ผู้เข้ารับอบรมจำนวน 15 คน โดยมีนางสาวรัตน์ชณี สาใจ และนายไชยพจน์  สมภาร  ครู กศน.ตำบลสระเป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…