วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2-8 ธันวาคม 2564 กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ เชียงม่วน มอบหมายให้ครู กศน.ตำบล ครูผู้สอนผู้พิการ และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการสำรวจคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบาย กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในระหว่างวันที่ 2 -8 ธันวาคม 2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน โดยจังหวัดพะเยาเป็นหนึ่งใน 18 จังหวัดนำร่องของ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของสำนักงาน กศน.