วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2-15 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รุ่นที่ 1 )

        วันจันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  หลักสูตร 70 ชั่วโมง  (รุ่นที่  1)  ประจำปีงบประมาณพ.ศ.  2564   ภายใต้โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   โดยมีนางภานิษา   เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง   ครู   เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่   2 – 15  สิงหาคม  2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน โดยมีรองสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน   ผอ.รพ.สต.อำเภอเชียงม่วน  ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดการฝึกอบรม มีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน จาก รพ.สต.อำเภอเชียงม่วน  จำนวน  8 แห่ง