วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 เม.ย. 2565 เยี่ยมเป็นกำลังใจครอบครัว นายพิภพ ทรายคำ  ครู กศน.ตำบล ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19…

     วันเสาร์  ที่  2  เมษายน  2565  เวลา  10.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรในสังกัด  เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบล  ได้กักตัวเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้มอบของใช้ในการอุปโภคบริโภค ในห้วงเวลาที่กักตัว  ณ บ้านของนายพิภพ  ทรายคำ   หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…