วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 เม.ย.2565 ร่วมกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน ชวนกันวิ่ง” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 5…

วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 06.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งเอาม่วน  ชวนกันวิ่ง” อำเภอเชียงม่วน ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งที่ 5 โดยมี นายฉลอง โมกศิริ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และประชาชนในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน  เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา