วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 เมษายน 2564 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย

     วันศุกร์  ที่ 2 เมษายน  2564 เวลา 13.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล ในสังกัด ให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา2564  ณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่  6  ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  การแนะแนวในครั้งนี้  ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ยเป็นอย่าดี