วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 เมษายน 2564 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

     วันศุกร์  ที่ 2 เมษายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครู และบุคลากรในสังกัด  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า   กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  โดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ร่วมลงนามถวายพระพร  และเยี่ยมชมนิทรรศการ  ภายใต้กิจกรรมรักการอ่านสานสู่ฝัน ก้าวทันไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ความรู้และบริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  

คลิกดูรูปเพิ่มเติมที่นี่