วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 เมษายน 2564 คณะนิเทศ ติดตาม การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

    วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน 2564 กศน.อำเภอเชียงม่วน ดำเนินการการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2563  ของนักศึกษาระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่  3 – 4   เมษายน 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนางอริสา ประกอบดี  รองผู้อำนวยการ  สถาบัน  กศน.ภาคเหนือจังหวัดลำปาง และนางมีนา  กิตติชานนท์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และคณะ  ได้นิเทศติดตามการดำเนินการสอบ โดยมีคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบโรงเรียนเชียงวิทยาคม  ให้การต้อนรับคณะนิเทศในครั้งนี้…

กดดูรูปเพิ่มเติมที่นี่