วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 เมษายน 2564 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

     วันศุกร์ ที่  2 เมษายน 2564  เวลา 13.30  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรในสังกัด  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดเก็บกวาดขยะ ในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนบ้านสระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โดยมี  นายธวัช  จรัสวรภัทรนายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธี  ณ โรงเรียนบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

คลิกดูรูปเพิ่มเติมที่นี่