วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 สิงหาคม 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และ หลักสูตรการค้าออนไลน์

วันจันทร์ ที่ 2 เดือน สิงหาคม 2564  นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล หลักสูตร การเข้าใจดิจิทัล Digital Literacy และ หลักสูตรการค้าออนไลน์  โดยจัดอบรมในระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2564  ณ  กศน.ตำบลเชียงม่วน  หมู่ที่ 10  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีคณะครู กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  25 คน  โดยมีนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ และนางนงนภัส  สมภาร เป็นผู้ประสานงาน…