วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 สิงหาคม 2564 สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด

วันจันทร์ ที่  2 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัด  ร่วมมอบของที่ระลึก  ให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา