วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 มีนาคม 2565 ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสาร  ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน…

วันพุธ  ที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมคณะครูและบุคลากร ในสังกัด ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน  หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำบุญถวายผ้าป่า ข้าวสารแด่ พระครูสุนทรบุญนิวิฐ   เจ้าอาวาสวัดไทยสุภาพ เจ้าคณะตำบลเชียงม่วน และพระครูสุนทรบุญนิวิฐ ได้มอบข้าวสารและปัจจัยให้กับทางกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ตามวัตถุประสงค์ต่อไป…

กดดูรปูภาพเพิ่มเติม