วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 กันยายน 2564 มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายปั่น มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น อันดับที่ 3 ของภาคเหนือ และร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 9/2564

   วันพฤหัสบดี ที่ 2 เดือน สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับนายปั่น มูลศรี  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น อันดับที่ 3 ระดับภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมคณะครูและบุคลากรในสังกัดร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้   ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 9/2564 ประจำเดือน กันยายน  2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…