วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

2 กรกฎาคม 2564 ร่วมแสดงความยินดีกับ นายปั่น มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ระดับจังหวัดพะเยา

ตามที่นายปั่น มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสระ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้นำชุมชนจิตอาสา ดีเด่น ระดับจังหวัพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับ กศน.กลุ่มอิงดอย ประด้วย  แพร่ น่าน พะเยา  เชียงราย  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ และได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่มอิวดอย เพื่อเข้าร่วมการประเมินในระดับภาคเหนือต่อไป…