วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 กรกฎาคม 2564 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วันศุกร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 7/2564 ประจำเดือน กรกฏาคม 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ในห้วงเดือน มิถุนายน 2564 และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน กรกฎาคม 2564 ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…