วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

19 สิงหาคม 2564 ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ หนังสือที่ได้รับบริจาค และสมทบปัจจัยให้กับโรงพยาบาลเชียงม่วน ร่วมใจต้านภัยโควิด-19

         วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้  หนังสือที่ได้รับบริจาค และสมทบปัจจัยเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาทให้กับโรงพยาบาลเชียงม่วน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

เวลา 15.30 น. ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านสกัดกั้น /ด่านบูรณาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019   โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค   และหนังสือเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว  ณ ที่ตั้ง ด่านสกัดกั้น /ด่านบูรณาการ ม. 2 บ.ปงสนุก ต.เชียงม่วน และ

เวลา 15.45 น. นำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปมอบให้กับ ศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านให้กับผู้ที่เข้ารับบริการในศูนย์พักคอยดังกล่าว โดยมีรองนายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เป็นผู้รับมอบ