วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

19 มีนาคม 2564 ประชุมครู และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน มีนาคม 2564 @ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

       วันศุกร์  ที่  19  มีนาคม  2564  เวลา 09.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการประชุม ครูและบุคลากรในสังกัด ประจำเดือน มีนาคม 2564 เพื่อแจ้งแนวทางการดำเนินงาน จากการประชุมผู้บริหารของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ประจำเดือน มีนาคม2564 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับครู กศน.ตำบล และบุคลากรผู้ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน  เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป…