วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

19 พ.ค.2565 ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 8  จังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง…

      วันพฤหัสบดี  ที่  19  พฤษภาคม  2565   เวลา  09.00 – 12.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมด้วย  นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน   ครู และบุคลากร ในสังกัด   ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อเบี้ย  หมู่ที่ 6  ตำบลบ้านมาง  ในการนี้ นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ได้มอบยาชุดพระราชทานตำราหลวง  เยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัคร พอ.สว. ประจำจุดให้บริการหน่วยแพทย์  และร่วมออกพื้นที่กับคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ออกเยี่ยมบ้าน มอบสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ  ณ บ้านบ่อเบี้ย จำนวน  2 ราย…