วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

19 พ.ค.2565 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา”กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” …

      วันพฤหัสบดี  ที่  19  พฤษภาคม  2565    นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมครูและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา “กัญชาและกัญชงสร้างสุขภาพ สร้างรายได้” เพื่อยกระดับแนวทางการจัดการศึกษากัญชาและกัญชงให้สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. โดย รับชมการส่งสัญญาณ จากห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา  ผ่านทาง Facebook Live : ETV hannel  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน…