วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

19 ตุลาคม 2564 พิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

           วันอังคาร  ที่  19  ตุลาคม  2564  เวลา  10.00  น. นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู    เข้าร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดไทยสุภาพ (วัดท่าม่าน) หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ว่าที่ร้อยโท  บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีฯ  โดยมีผู้เข้ารับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน 3 ราย เพื่อนำไปเพาะปลูกให้มีผลผลิตที่ดี ปลอดภัย  เป็นปัจจัยช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้…