วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

19 กันยายน 2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2…

     วันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  19-20 กันยายน 2564 ณ  ห้องประชุม  กศน.อำเภอเชียงม่วน  กศน.ตำบล   3   ตำบล   และห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน   ประกอบด้วย  พนักงานราชการ  และจ้างเหมาบริการ  รวมจำนวน 8 คน โดยมี นายคำรณ มูลศรี ข้าราชการบำนาญ ในนามกรรมการสถานศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  และนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้…