วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

18 เม.ย.2565 สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน…

     วันจันทร์  ที่  18  เมษายน  2565  เวลา  17.30 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด   จัดกิจกรรมวันปีใหม่ไทย  และประเพณีสงกรานต์ 2565 และมอบของขวัญวันสำคัญของครูในสังกัด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากร  ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…