วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

18 เม.ย.2565 รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประเพณีสงกรานต์ 2565…

     วันจันทร์  ที่  18  เมษายน  2565  เวลา  17.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวให้พร   เนื่องในวันปีใหม่ไทย  และประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรในสังกัด   และเป็นการสืบสานประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบไป…