วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

18 เม.ย.2565 ประชุมสัญจร ครู และบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน เมษายน 2565…

     วันจันทร์  ที่  18  เมษายน  2565  เวลา  13.30 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากร กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรม  ในเดือนมีนาคม 2565  และวางแผนการดำเนินกิจกรรมในเดือน เมษายน 2565 ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…