วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

18 มกราคม 2565 ร่วมประชุม คณะกรรมการภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ…

             วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน และภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอเชียงม่วน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอชียงม่วน จังหวัดพะเยา เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ ประเด็นการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว มีคณะกรรมการ คณะทำงานและภาคีเครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ดำเนินการโดย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน…