วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

17 สิงหาคม 2564 โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รุ่นที่ 2)

        วันอังคาร ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน    มอบหมายให้  นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย  เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน ในการเปิดโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  หลักสูตร 70 ชั่วโมง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใต้โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายฉลอง โมกศิริปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครองอำเภอ ผู้แทนนายอำเภอเชียงม่วน   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยมีนายก อบต.สระ รองนายกเทศมนตรี ต.เชียงม่วน รองนายก อบต.บ้านมาง  สาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน  ผู้แทน  รพ.เชียงม่วน  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง    ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว  จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 20 คน จาก รพ.สต.อำเภอเชียงม่วน จำนวน  8 แห่ง