วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

17 มี.ค.2565 โครงการ อบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการตัดต่อวิดีโอสื่อการสอน…

      วันพฤหัสบดี  ที่  17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน      เป็นประธานเปิด  โครงการ  อบรมให้ความรู้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการตัดต่อวิดีโอสื่อการสอน  ระหว่างวันที่  17 – 19  มีนาคม 2565  ณ  บ้านสวนศรัณย์   หมู่ที่   6   ตำบลบ้านมาง   อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา   โดยมี  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน.ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว มีครูและบุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรม จำนวน 13 คน…