วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

17 มกราคม 2565 จัดอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เปิดอาชีพ ต.สระ ร่วมนมัสการเจ้าคณะ ต.บ้านมาง และร่วมทำบุญในงานศพคุณแม่ ท่าน ผอ.วิลาวัลย์ ไชยมงคล