วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

17 มกราคม 2565 กิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ…

              ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเชียงม่วน  จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีระยะสั้นเพื่อสร้างรายได้ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้าแบบด้ามถักลาย จำนวน15  ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2565 ณ บ้านเลขที่ 157 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา โดยมี นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม  และมีนางพัชรี ช้างสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง ร่วมเป็นเกียรติการเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีนางวาสินี รักษาสัตย์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน  มีนายพิภพ ทรายคำ และนายอุดร  คำบุญเรือง ครู  กศน.ตำบลเป็นผู้ประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…