วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

16 มี.ค.2565 นักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต…

 วันพุธ  ที่  16  มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  และครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ที่มาร่วมบริจาคโลหิต  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน  ได้ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ร่วมบริจาคโลหิต  โดยโรงพยาบาลเชียงคำ ร่วมกับ อำเภอเชียงม่วน และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน ร่วมออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ …