วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

16 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมเวทีประชาสัมพันธ์และชี้แจง  “โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ขนาดเล็ก และโครงการเปิดรับทั่วไป” ในระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา ปี 2565…

           วันพุธ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร  กศน.  เข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์และชี้แจง  “โครงการสร้างเสริมสุขภาพ  ขนาดเล็กและโครงการเปิดรับทั่วไป” ในระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ร้าน  Happy Garden Coffee อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางกาย    ด้านการออกกำลังกาย ซึ่ง กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เป็นหมู่บ้านที่จะขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว…